Mã đề 410

Bài giải Tiếng Anh THPT quốc gia 2018  Mã đề 416 và 410

Mã đề 416

Bài giải Tiếng Anh THPT quốc gia 2018  Mã đề 416 và 410

Thầy Chris Shallcross và nhóm giáo viên của Language Link giải đề thi Tiếng Anh tại tòa soạn Zing. Ảnh: Hoàng Hà. Thầy Chris Shallcross và nhóm giáo viên của Language Link giải đề thi Tiếng Anh tại tòa soạn Zing. Ảnh: Hoàng Hà.

Bài giải đề thi Tiếng Anh do thầy Chris Shallcross - Giám đốc đào tạo, Language Link Academic; cô Phạm Hoài Anh, phụ trách học phần giáo viên Việt Nam, Language Link Academic và cô Lê Nữ Cẩm Lệ, giáo viên trường Language Link Academic Mỹ Đình, Hà Nội thực hiện.