Bài giải đề thi môn Toán, mã đề 120:

1. D  2. C  3. D 4. C 5. C 6. D 7. B 8. A
9. A 10. D 11. B 12. A 13. D 14. D 15. B 16. D
17. B 18. C 19. D 20. C 21. A 22. C 23. C 24. C
25. A 26. A 27. A 28. C 29. 30. 31. C 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 (mã đề 120): 

*Lưu ý: Phần đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Bài giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 120Bài giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 120Bài giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 120Bài giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 120Bài giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 120