Hoàng Lê Mỹ Uyên Hoàng Lê Mỹ Uyên
Uông Hà Ngân Uông Hà Ngân
Trương Hồng Giang Trương Hồng Giang
Trần Huyền Trang Trần Huyền Trang
Trần Hồng Hạnh Trần Hồng Hạnh
Trần Hoàng Dung Trần Hoàng Dung
Phùng Hồng Ngọc Phùng Hồng Ngọc
Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Minh Châu Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi
Ngô Nhật Lệ Ngô Nhật Lệ
Lê Ngọc Thùy Dương Lê Ngọc Thùy Dương

12 nữ sinh xinh đẹp nhất Học viên Ngoại giao rạng rỡ trong tà áo dài cách tân