, ngày tháng ,

BTS tại BBMAs 2018: Đừng gieo hy vọng để rồi 'dội gáo nước lạnh' vào họ!

Đã không mời thì thôi nhưng khi đã mời rồi thì hãy tiếp đãi vị khách châu Á công bằng như những nghệ sĩ bản xứ!

Dòng sự kiện

Xem thêm