Mất 3 giây xem đường chỉ ngón tay trỏ, biết ngay tương lai có số làm sếp hay cả đời làm thuê
2 giờ trước

Không chỉ những đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay mà ngay cả đường chỉ ngón tay trỏ cũng có thể đoán được phần nào tính cách, vận mệnh sang hèn của một người.