Lần đầu An tập hát ru, con khóc ré. Lần đầu An tập cho con bú sữa bình, con ói ngược. Lần đầu An tập đưa con đi học, phải giả đò ngó lơ nhận là dì vì sợ con thẹn với bạn. Lần đầu tiên An tập yêu con gái bằng tình yêu mộc mạc của một người mẹ… An tập lần đầu tiên, từ từ, và từng bước một.

7:30 | 28-05-2018