Lee Jong Suk.

Mới đây, một trang web bình chọn giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc -  KingChoice đã mở cuộc bình chọn để yêu cầu người hâm mộ bỏ phiếu cho người mà họ nghĩ rằng các diễn viên đẹp trai nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Sau vài tuần tham gia, kết quả cuối cùng đã có! Dưới đây là những người hâm mộ đã bình chọn là 20 diễn viên đẹp trai nhất Hàn Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh!

20. Kim Hyun Joong

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 0

19. Seo In Guk

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 1

18. Seo Kang Joon

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 2

17. Song Seung Heon

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 3

16. Jung Woo Sung

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 4

15. Lee Dong Gun

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 5

14. Park Hae Jin

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 6

13. So Ji Sub

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 7

12. Gong Yoo

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 8

11. Kim Soo Hyun

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 9

10. Kim Woo Bin

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 10

9. Lee Jun Ki

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 11

8. Park Seo Joon

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 12

7. Ji Chang Wook

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 13

6. Hyun Bin

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 14

5. Park Bo Gum

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 15

4. Lee Dong Wook

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 16

3. Song Joong Ki

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 17

2. Lee Min Ho

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 18

1. Lee Jong Suk

20 nam diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Người đứng đầu không phải Lee Min Ho! ảnh 19

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!