Jennie (Black Pink) là một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại. Cô trở thành một trong những nguồn cảm hứng cho thời trang và âm nhạc chỉ sau 4 năm kể từ khi debut năm 2016.

Hãy cùng nhìn lại hành trình phát triển của Jennie trong 4 năm qua nhé!

1. Boombayah(2016)

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 0

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 1

2. Whistle (2016)

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 2

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 3

3. Playing with fire (2016)

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 4

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 5

4. Stay (2016)

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 6

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 7

5. As If It's Your Last(2017)

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 8

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 9

7. Solo (2018)

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 10

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 11

8. Kill this love(2019)

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 12

Trong năm 2020, Jennie sẽ trở lại với MV nào? Hãy cùng đón chờ nhé.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Jennie trong 4 năm trở thành thần tượng K-pop ảnh 13