Năm 2019, hai nhóm nhạc nam của Trung Quốc và một nhóm của Hàn đã chính thức được ra mắt khán giả thông qua sê-ri của chương trình Produce 101. Được biết, nhóm nhạc Trung Quốc - UNINE gồm có chín thành viên (Lý Vấn Hàn, Lý Chấn Ninh, Diêu Minh Minh, Quản Nhạc, Gia Nghệ, Hồ Xuân Dương, Hạ Hãn Vũ, Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy) được thành lập bởi chương trình truyền hình thực tế Idol Producer 2 của iQiyi vào ngày 6 tháng 4 năm 2019.

Dung nhan 11 thành viên hàng đầu của Produce X 101 bản Hàn và Trung 2019 ảnh 0

Trong khi, R1SE trở thành nhóm nhạc nam thần tượng Trung Quốc tiếp theo được ra đời bởi chương trình Produce Camp 2019. Nhóm bao gồm mười một thành viên: Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia, Hạ Chi Quang, Diêu Sâm, Trạch Tiêu Văn, Trương Nhan Tề, Lưu Dã, Nhậm Hào, Triệu Lỗi và Triệu Nhượng. Họ đã ra mắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2019.

Dung nhan 11 thành viên hàng đầu của Produce X 101 bản Hàn và Trung 2019 ảnh 1

Trong thời gian này, chương trình Produce X 101 với những cải biến và đổi mới của Hàn Quốc cũng được lên sóng. Đến đêm chung kết ngày 19/06, nhóm dự án X1 được ra đời. Nhóm gồm 11 thành viên: Han Seung Woo, Cho Seung Yeon, Kim Woo SeokKim Yo Han, Lee Han Kyul, Cha Jun Ho, Son Dong Pyo, Kang Min Hee, Lee Eun Sang , Song Hyung Jun và Nam Do Hyun. Theo đó, X1 chính thức debut vào ngày 27/08 vừa qua.

Dung nhan 11 thành viên hàng đầu của Produce X 101 bản Hàn và Trung 2019 ảnh 21. Quán quân

Kim Yo Han (1999) / Lý Vấn Hàn (thành viên UNIQ - 1994) / Châu Chấn Nam (2000). Kim Yo Han (1999) / Lý Vấn Hàn (thành viên UNIQ - 1994) / Châu Chấn Nam (2000).

2. Á quân

Kim Woo Seok (UP10TION - 1996) / Lý Chấn Ninh (1995) / Hà Lạc Lạc (2001). Kim Woo Seok (UP10TION - 1996) / Lý Chấn Ninh (1995) / Hà Lạc Lạc (2001).

3. Hạng 3

Han Seung Woo (VICTON - 1994) / Diêu Minh Minh (1997) / Yên Hủ Gia (2001). Han Seung Woo (VICTON - 1994) / Diêu Minh Minh (1997) / Yên Hủ Gia (2001).

4. Hạng 4

Song Hyung Jun (2002) / Quản Nhạc (1994) / Hạ Chi Quang (X NINE - 2002). Song Hyung Jun (2002) / Quản Nhạc (1994) / Hạ Chi Quang (X NINE - 2002).

5. Hạng 5

Cho Seung Yeon (UNIQ - 1996) / Gia Nghệ (1998) / Diêu Sâm (1998). Cho Seung Yeon (UNIQ - 1996) / Gia Nghệ (1998) / Diêu Sâm (1998).

6. Hạng 6

Son Dong Pyo (2002) / Hồ Xuân Dương (1999) / Trác Tiêu Văn (1999). Son Dong Pyo (2002) / Hồ Xuân Dương (1999) / Trác Tiêu Văn (1999).

7. Hạng 7

Lee Han Kyul (1999) / Hạ Hãn Vũ (1997) / Trương Nhan Tề (1998). Lee Han Kyul (1999) / Hạ Hãn Vũ (1997) / Trương Nhan Tề (1998).

8. Hạng 8

Nam Do Hyun (2004) / Trần Hựu Duy (1998) / Lưu Dã (SWIN - 1993). Nam Do Hyun (2004) / Trần Hựu Duy (1998) / Lưu Dã (SWIN - 1993).

9. Hạng 9

Cha Jun Ho (2002) / Hà Sưởng Hy (1997) / Nhậm Hào (ZERO-G, sinh năm 1995). Cha Jun Ho (2002) / Hà Sưởng Hy (1997) / Nhậm Hào (ZERO-G, sinh năm 1995).

10. Hạng 10

Kang Min Hee (2002) / Triệu Lỗi (XNINE - 1999). Kang Min Hee (2002) / Triệu Lỗi (XNINE - 1999).

11. Hạng X/11

Lee Eun Sang (2002) / Triệu Nhượng (2001). Lee Eun Sang (2002) / Triệu Nhượng (2001).