Vào chiều ngày 09/01, buổi họp báo cáo sản xuất của chương trình thực tế bóng rổ Handsome Tigers đài SBS đã được diễn ra tại trụ sở SBS ở Mokdong, Seoul. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng với tư cách là thành viên bao gồm Lee Sang Yoon, Cha Eun Woo (ASTRO), Yoo Seon Ho, Seo Ji Suk, Kim Seung Hyun, Julien Kang, Showry. Trong đó, cầu thủ Kang Kyung Joon Seo Jang Hoon là huấn luyện viên, còn Joy (Red Velvet) là người quản lý.

Cha Eun Woo. Cha Eun Woo.

Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 1Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 2Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 3Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 4

Yoo Seon Ho. Yoo Seon Ho.

Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 6Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 7

Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 8

Lee Sang Yoon. Lee Sang Yoon.
Seo Ji Seok. Seo Ji Seok.

Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 11

Kang Kyung Joon và Showry. Kang Kyung Joon và Showry.
Kim Seung Hyun, Julien Kang. Kim Seung Hyun, Julien Kang.

Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 14

Moon Soo In và Lee Tae Seon. Moon Soo In và Lee Tae Seon.
Joy và Seo Jang Hoon. Joy và Seo Jang Hoon.

Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 17Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 18Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 19Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 20Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 21Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 22Mỹ nam Cha Eun Woo Yoo Seon Ho (Produce 101) vây quanh Joy (Red Velvet) tại họp báo bóng rổ ảnh 23

Video tại họp báo.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!