Điểm tên 6 nhóm nhạc có tour diễn kiếm bộn tiền nhất K-Pop ảnh 0

Đâu là doanh thu từ việc bán vé concert của các nhóm nhạc nổi bật nhất hiện nay. Doanh thu phía dưới chỉ tính tiền vé và không tính các vật phẩm kèm theo concert.

1. TWICE

Điểm tên 6 nhóm nhạc có tour diễn kiếm bộn tiền nhất K-Pop ảnh 1

Tour: DREAMDAY TOUR (Tour diễn tại Nhật)

Số show: 5

Lượng vé bán: 100%

Khán giả: 215.000

Doanh thu: ₩23.5B KRW (xấp xỉ $19,508,407 USD)

2. NCT 127

Điểm tên 6 nhóm nhạc có tour diễn kiếm bộn tiền nhất K-Pop ảnh 2

Tour: NEO CITY TOUR

Số show: 9 với số liệu đã công bố, tổng số 37

Vé đã bán: 100%

Khán giả: 56.558

Doanh thu: ₩8.5B KRW (xấp xỉ $7,056,232 USD)

3. Red Velvet

Điểm tên 6 nhóm nhạc có tour diễn kiếm bộn tiền nhất K-Pop ảnh 3

Tour: REDMARE TOUR

Số show: 9 theo số liệu đã công bố, tổng 19

Vé bán: 94,5%

Khán giả: 29. 818

Doanh thu: ₩4.8B KRW (xấp xỉ $3,984,696 USD)

4. WINNER

Điểm tên 6 nhóm nhạc có tour diễn kiếm bộn tiền nhất K-Pop ảnh 4

Tour: WINNER EVERYWHERE TOUR

Số show: 6 theo dữ liệu đẽ công bố, tổng 30

Vé bán:  98,33%

Khán giả: 23.800

Doanh thu: ₩3.8B KRW (xấp xỉ $3,154,551 USD)

5. BLACKPINK

Điểm tên 6 nhóm nhạc có tour diễn kiếm bộn tiền nhất K-Pop ảnh 5

Tour: IN YOUR AREA TOUR

Số show: 13 theo dự liệu đã công bố, tổng 36

Vé bán: 100%

Khán giả: 121.286

Doanh thu: ₩21.3B KRW (xấp xỉ $17,682,088 USD)

6. BTS

Điểm tên 6 nhóm nhạc có tour diễn kiếm bộn tiền nhất K-Pop ảnh 6

Tour: LOVE/SPEAK YOURSELF TOUR

Số show: 40 theo dữ liệu đã công bố, tổng 62

Vé bán: 100%

Khán giả; 1.473.185

Doanh thu: ₩220B KRW (xấp xỉ $182,631,900 USD)