Từ 1 bức ảnh đón bình minh cực đẹp của Xuân Trường như thế này… Từ 1 bức ảnh đón bình minh cực đẹp của Xuân Trường như thế này…
Cư dân mạng đã giúp anh hứng được mặt trời trọn trong lòng bày tay. Cư dân mạng đã giúp anh hứng được mặt trời trọn trong lòng bày tay.
Muốn bao nhiêu mặt trời, liền có bấy nhiêu. Chỉ cần Xuân Trường thích, cư dân mạng có thể làm mọi thứ cho anh! Muốn bao nhiêu mặt trời, liền có bấy nhiêu. Chỉ cần Xuân Trường thích, cư dân mạng có thể làm mọi thứ cho anh!
Mặt trời kia dù ở đâu thì trên tay Xuân Trường cũng có mặt trời khác nhé. Mặt trời kia dù ở đâu thì trên tay Xuân Trường cũng có mặt trời khác nhé.
Nghìn tay thế này mà vẫn không hứng được mặt trời, tội nghiệp Trường quá! Nghìn tay thế này mà vẫn không hứng được mặt trời, tội nghiệp Trường quá!
Đường mặt trời của Xuân Trường đẹp như đường bóng của Quang Hải vậy. Đường mặt trời của Xuân Trường đẹp như đường bóng của Quang Hải vậy.
Mặt trời bé con đầy ám ảnh… Mặt trời bé con đầy ám ảnh…
Người ở đây, tay ở kia, miễn là hứng được mặt trời. Người ở đây, tay ở kia, miễn là hứng được mặt trời.
Chỉ cần để Xuân Trường vào gần mặt trời hơn là hứng được rồi này. Chỉ cần để Xuân Trường vào gần mặt trời hơn là hứng được rồi này.
Quang Hải đi hẳn đĩa bay phá huỷ mặt trời của Xuân Trường, buồn quá! Quang Hải đi hẳn đĩa bay phá huỷ mặt trời của Xuân Trường, buồn quá!
Xuân Trường được lên hẳn tàu vệ tinh ngắm mặt trời luôn. Xuân Trường được lên hẳn tàu vệ tinh ngắm mặt trời luôn.
Hoặc là chui hẳn vào tâm mặt trời để… toả sáng! Hoặc là chui hẳn vào tâm mặt trời để… toả sáng!

Ảnh: Facebook.