Bạch Dương 21/3 - 20/4. Bạch Dương 21/3 - 20/4.
Kim Ngưu 21/4 - 20/5. Kim Ngưu 21/4 - 20/5.
Song Tử 21/5 - 21/6. Song Tử 21/5 - 21/6.
Cự Giải 22/6 - 22/7. Cự Giải 22/6 - 22/7.
Sư Tử 23/7 - 22/8. Sư Tử 23/7 - 22/8.
Xử Nữ 23/8 - 22/9. Xử Nữ 23/8 - 22/9.
Thiên Bình 23/9 - 23/10. Thiên Bình 23/9 - 23/10.
Bò Cạp 24/10 - 22/11. Bò Cạp 24/10 - 22/11.
Nhân Mã 23/11 - 21/12. Nhân Mã 23/11 - 21/12.
Ma Kết 22/12 - 19/1. Ma Kết 22/12 - 19/1.
Bảo Bình 20/1 - 18/2. Bảo Bình 20/1 - 18/2.
Song Ngư 19/2 - 20/3. Song Ngư 19/2 - 20/3.