Lúc trước tôi từng nghĩ rằng: Yêu ai thì bằng mọi giá phải có được người đó. Nhưng tôi sai rồi. Lúc trước tôi từng nghĩ rằng: Yêu ai thì bằng mọi giá phải có được người đó. Nhưng tôi sai rồi.
Cậu biết không? Năm ấy, chúng ta thất sự rất đáng để thích đấy! Cậu biết không? Năm ấy, chúng ta thất sự rất đáng để thích đấy!
Tình bạn tiến một bước thành tình yêu. Nhưng tình yêu không thể quay trở về thành tình bạn. Tình bạn tiến một bước thành tình yêu. Nhưng tình yêu không thể quay trở về thành tình bạn.
Tình cảm phải hun đúc trong thời gian dài mới có thể bền chặt. Mỗi ngày đặt một chút tâm tư vào đấy. Ít lâu sau rồi cũng thành nhiều. Tình cảm phải hun đúc trong thời gian dài mới có thể bền chặt. Mỗi ngày đặt một chút tâm tư vào đấy. Ít lâu sau rồi cũng thành nhiều.

Tuyên ngôn yêu thầm của những trái tim dũng cảm

Yêu nhau không nhất thiết cứ phải dính như sam, miễn là ở cạnh nhau hạnh phúc nhất là được Yêu nhau không nhất thiết cứ phải dính như sam, miễn là ở cạnh nhau hạnh phúc nhất là được
Anh ta đã chọn sai. Tôi mới là người mang cho anh ta hạnh phúc. Anh ta đã chọn sai. Tôi mới là người mang cho anh ta hạnh phúc.
Người bạn thích không có nghĩa sẽ là người ở cạnh bạn suốt cuộc đời Người bạn thích không có nghĩa sẽ là người ở cạnh bạn suốt cuộc đời
Sẽ có một ngày nào đó chắc chắn tớ sẽ khiến trái tim của cậu tan chảy vì tớ Sẽ có một ngày nào đó chắc chắn tớ sẽ khiến trái tim của cậu tan chảy vì tớ
Đã có những ngày tháng đó, chúng ta theo đuổi nhau Đã có những ngày tháng đó, chúng ta theo đuổi nhau
Được ở cạnh cậu ngắm nhìn màu hoa tình yêu rực rỡ ấy. Tớ đã mãn nguyện rồi. Được ở cạnh cậu ngắm nhìn màu hoa tình yêu rực rỡ ấy. Tớ đã mãn nguyện rồi.