Giới trẻ Trung Quốc hiện tại đang ”phát cuồng” bởi một trào lưu có tên ”Mẹ đẹp”. Cụ thể là cư dân mạng nước này thi nhau đăng tải ảnh ngày xưa của mẹ, kèm hastag có nội dung ”Mẹ tôi rất đẹp thời thanh xuân”. Và những nhan sắc này thật sự rất ấn tượng!

Con cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồ

Có người thì giống minh tinh, có người trông không khác gì bước ra từ truyện ngôn tình… Và mặc dù thời xưa chưa có kỹ nghệ photoshop chuyên nghiêp như hiện nay, make up cũng gọi là sơ sài, nhưng những bà mẹ này vẫn đẹp luôn cả phần người khác!

Con cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồ

Nào, hãy xem mẹ chúng ta ngày xưa đẹp như thế nào nào!

Con cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồCon cái rủ nhau lên mạng khoe nhan sắc thời thanh xuân của mẹ khiến bao người trầm trồ