Cái cụm từ “văn hóa người Việt” chẳng biết sẽ còn được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa, khi mà ý thức cũng như phép lịch sự tối thiểu ở nơi công cộng, với bạn bè, người lạ…của phần lớn người Việt chưa bao giờ được công nhận. Phải nhắc lại là phần lớn thôi, chứ không “vơ đũa cả nắm” rằng ai cũng thế nhé. Ở đâu thì cũng có người này người kia mà…

Và thử xem dưới đây đi, kiểu gì bạn cũng phải “Ồ!” lên một tiếng khi cực kì đồng cảnh ngộ:

Chùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm được

Chùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm đượcChùm ảnh: 14 phép lịch sự tối thiểu nhưng người Việt chẳng biết bao giờ mới làm được

Nguồn: Facebook Lê Công Sơn