Trong chương trình “Vương bài đối vương bài” tập 1 mùa 3, khán giả thổn thức, bồi hồi khi gặp lại những gương mặt thân quen trong bộ phim đình đám “Tây du ký” mùa đầu tiên (1986).

Các diễn viên đời đầu của “Tây du ký” có dịp hội ngộ như Lục Tiểu Linh Đồng (Tôn Ngộ Không), Tả Đại Bân (Quan Thế Âm Bồ Tát), Chu Long Quảng (Phật Tổ Như Lai), Quan Vân Giới (Bồ Đề Sư Tổ), Vương Vệ Quốc (Ngọc Hoàng Đại Đế), Dương Bân (Na Tra), Lý Kiến Thành (Tinh Tế Quỷ và rất nhiều vai khác), Thẩm Tuệ Phân (Chân Chân), Trương Thanh (Vạn Thánh Công Chúa),  Lý Linh Ngọc (Ngọc Thố Tinh), Uông Việt (Đường Tăng đầu tiên), Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới), Lưu Đại Cương (Sa Tăng).

Nguồn: Bán Sinh Phù Trầm

Đặc biệt, họ đã cùng nhau diễn lại những trích đoạn kinh điển của mỗi người trong phim khiến khán giả nhớ lại khoảng buổi tối chờ phim.

Tôn Ngộ Không gặp lại Bồ Tát. Tôn Ngộ Không gặp lại Bồ Tát.
Ngộ Không gặp lại Phật Tổ. Ngộ Không gặp lại Phật Tổ.
Cả bầu trời thương nhớ khi gặp lại diễn viên Tây Du Ký bản 1986 hội ngộ ảnh 2Ngộ Không gặp lại Bồ Đề Tổ Sư.

Cả bầu trời thương nhớ khi gặp lại diễn viên Tây Du Ký bản 1986 hội ngộ ảnh 3

4 thầy trò Đường Tăng. 4 thầy trò Đường Tăng.