Chúng ta hay kể cho nhau nghe những câu chuyện tình yêu. Chúng ta điên cuồng, lao đầu đi tìm kiếm “định mệnh của cuộc đời”. Chúng ta dại dột, chúng ta đau khổ vì tình yêu. Nhưng chúng ta quên mất một tình yêu to lớn hơn tất cả những câu chuyện tình yêu kia cộng lại. Đó là tình yêu của gia đình.

Thói thường, ai cũng đều có thể ấn tượng hoặc say đắm một mùi hương từng đi qua hoặc hiện diện trong cuộc đời mình. Đến mức trở thành nỗi ám ảnh hoặc day dứt. Nhưng lại lãng quên mất một mùi hương đặc biệt hơn tất cả những mùi hương từng đi qua cuộc đời mình. Đó là mùi hương của gia đình.

Đó là những thứ mùi hương như thế nào?

8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng8 loại mùi vị của gia đình khiến ai cũng phải nhớ về, yêu thương và trân trọng