Ít nhất một lần trong đời, chúng ta đều đã từng nghe một câu chuyện tình thật đẹp nào đó xảy ra xung quanh chúng ta. Đẹp đến mức có lẽ chúng ta đã từng thốt lên ”Một chuyện tình thật hạnh phúc. Chắc chắn là họ sẽ ở bên nhau suốt đời”. Nhưng tình yêu mà - không ai biết trước được điều gì. Có những người hôm trước còn ở bên cạnh nhau, say đắm là thế. Hôm sau đã mỗi người một ngả, mà chẳng có bất kỳ lý do gì.

Người ta hay nói, tình yêu đẹp là tình yêu dang dở. Và 13 câu chuyện tình dưới đây sẽ khiến bạn xuýt xoa, khen ngợi vì nó quá đẹp, để rồi sau đó, bạn sẽ thấy lòng mình chùng xuống rất nhiều nhịp khi đọc đến dòng cuối cùng…

13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi

13 chuyện tình tưởng không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là ký ức mà thôi

(Nguồn: Hội những người đam mê truyện ngược)