Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 0

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 1

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 2

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 3

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 4

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 5

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 6

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 7

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 8

Cả vui cả buồn, đây sẽ là 10 điều khiến bạn nhớ mãi trong buổi học cuối cùng ảnh 9

Vào ngày cuối cùng còn được ở bên nhau, chúng ta “ráng” mà ghi nhớ bằng hết những chuyện bé xíu xiu mà thiệt nhiều kỉ niệm này đi nhé!

Tiết học cuối cùng là chuỗi bài viết, hình ảnh mang đầy cảm xúc mùa bế giảng, chia tay thời học sinh của các bạn lớp 12 do Saostar thực hiện.

Tuyến bài gồm hành trình ghi lại giây phút ý nghĩa tại các trường THPT, cùng những bài viết khơi gợi xúc cảm và kỉ niệm về một thời áo trắng. Bên cạnh đó, nhằm khiến không khí của buổi lễ càng thêm trọn vẹn, hành trình Tiết học cuối cùng của Saostar sẽ gửi tới các trường  THPT những món quà bất ngờ với các khách mời đặc biệt.