Vậy là các sĩ tử sinh năm 2001 đã biết điểm thi. Chắc hẳn bây giờ, tâm trạng của các em rất đa dạng. Kẻ buồn, người vui, kẻ thở phào nhẹ nhõm, người băn khoăn trăn trở. Mặc dù nhiều năm qua, chúng ta đã ra rả câu nói ”Đại học không phải là con đường duy nhất”, rằng để thành công, để kiếm tiền… chúng ta còn những cách khác nữa. Nhưng nỗi buồn trượt ĐH vẫn là một trong những nỗi buồn khó ”nuốt trôi” nhất. Bởi 12 năm đèn sách, đổi lại ba từ ”trượt Đại học”, thật sự không cam tâm.

Nhưng trượt thì cũng đã trượt rồi, điểm thấp cũng đã điểm thấp rồi. Cánh cửa cuộc sống đang mở ra trước mắt. Sẽ có những điều mới lạ mà đôi khi, một điểm số cao hoặc một tấm bằng sẽ không thể giúp ích được gì cho bạn. Thay vào đó, bạn cần hiểu hơn về thế giới này: Cách mà nó vận hành, cách nó vùi dập chúng ta và cách chúng ta vượt qua như thế nào.

Dưới đây là 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành – còn quan trọng hơn cả điểm thi.

Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 0Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 1Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 2Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 3Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 4Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 5Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 6Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 7Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 8Tạm quên điểm thi đi, hãy tập làm quen với 10 chân lý bạn sẽ đối diện khi trưởng thành ảnh 9