Giải Hoa Đỉnh tiền thân là “Điều tra độ hài lòng của hình tượng  công chúng với danh nhận, diễn viên, nghệ nhân Trung Quốc” do tổ chức truyền thông Thiên Hạ Anh Tài năm 2007 trên cơ sở điều tra đã thêm vào hình thức bình chọn giải thưởng, được gọi thành “Giải Hoa đỉnh”. Giải thưởng là sự danh dự về phương diện hình tượng trong mắt công chúng, chủ yếu là cổ vũ tinh thần sáng tạo và công ích của những diễn viên, nghệ nhân nổi tiếng toàn cầu, từ đó biểu dương những nghệ nhân, diễn viên thế giới về sự cống hiến kiệt xuất đối với trách nhiệm xã hội.

Vào tối ngày 10/12/2019, giải Hoa Đỉnh 2019 đã diễn ra tại Macao với sự tham dự của Trương Hinh Dư, Vương Âu, Tống Tổ Nhi, Ngô Lỗi, Trần Phi Vũ… cùng nhiều ngôi sao TVB khác như Huệ Hồng Anh, Uông Minh Thuyên,…

Huệ Anh Hồng Huệ Anh Hồng

Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 1

Triệu Nhã Chi Triệu Nhã Chi
Trương Khải Lệ Trương Khải Lệ
Đào Hồng Đào Hồng
Trương Hinh Dư Trương Hinh Dư

Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 6Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 7Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 8

Vương Âu Vương Âu

Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 10

Tống Tổ Nhi Tống Tổ Nhi

Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 12Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 13

Ngô Lỗi Ngô Lỗi

Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 15Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 16

Trần Phi Vũ Trần Phi Vũ
Uông Minh Thuyên Uông Minh Thuyên
Tần Hải Lộ Tần Hải Lộ
Đoàn phim Lão tửu quán Đoàn phim Lão tửu quán
Cao Vỹ Quang Cao Vỹ Quang

Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 22

Tăng Thuấn Hi Tăng Thuấn Hi

Thảm đỏ Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 26: Vương Âu Trương Hinh Dư gợi cảm, Trần Phi Vũ Ngô Lỗi điển trai bước vào trái tim nhiều thiếu nữ ảnh 24