Vào chiều tối ngày 10/11, Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa (金鸡奖) lần thứ 27 năm 2018  đã chính thức được diễn ra với sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Triệu Vy, Mã Tư Thuần, Châu Đông Vũ, Phùng Thiệu Phong...Được biết, giải Kim Kê là giải thưởng lớn, uy tín nhất của điện ảnh Trung Quốc, buổi lễ nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc của nghệ sĩ và các tác phẩm tiêu biểu, nổi bật trong năm qua.

Thảm đỏ LHP Kim Kê Bách Hoa.

Triệu Vy. Triệu Vy.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 1LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 2LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 3

Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 5LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 6

Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 8LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 9

Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 11LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 12

Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 14

Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 16LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 17

Đạo diễn Lâm Siêu Hiền của phim “Điệp vụ Biển đỏ”. Đạo diễn Lâm Siêu Hiền của phim “Điệp vụ Biển đỏ”.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 19LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 20

Hải Thanh và Hoàng Cảnh Du. Hải Thanh và Hoàng Cảnh Du.
Đỗ Giang, Hoắc Nhĩ Yến. Đỗ Giang, Hoắc Nhĩ Yến.
Lưu Hiểu Khánh. Lưu Hiểu Khánh.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần ảnh 24