Vào chiều tối ngày 10/11, Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa (金鸡奖) lần thứ 27 năm 2018  đã chính thức được diễn ra với sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Triệu Vy, Mã Tư Thuần, Châu Đông Vũ, Phùng Thiệu Phong...Được biết, giải Kim Kê là giải thưởng lớn, uy tín nhất của điện ảnh Trung Quốc, buổi lễ nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc của nghệ sĩ và các tác phẩm tiêu biểu, nổi bật trong năm qua.

Thảm đỏ LHP Kim Kê Bách Hoa.

Triệu Vy. Triệu Vy.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư ThuầnLHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư ThuầnLHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần

Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư ThuầnLHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần

Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư ThuầnLHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần

Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư ThuầnLHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần

Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần

Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư ThuầnLHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần

Đạo diễn Lâm Siêu Hiền của phim “Điệp vụ Biển đỏ”. Đạo diễn Lâm Siêu Hiền của phim “Điệp vụ Biển đỏ”.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư ThuầnLHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần

Hải Thanh và Hoàng Cảnh Du. Hải Thanh và Hoàng Cảnh Du.
Đỗ Giang, Hoắc Nhĩ Yến. Đỗ Giang, Hoắc Nhĩ Yến.
Lưu Hiểu Khánh. Lưu Hiểu Khánh.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2018: Phùng Thiệu Phong Huỳnh Hiểu Minh lịch lãm, Triệu Vy tỏa sáng cùng Châu Đông Vũ Mã Tư Thuần