Sự kiện Thời thượng mỹ lệ thành điển Cosmo (Cosmo Glam Night 2019) tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 3/12. Với chủ đề mới lạ cùng dàn khách mời nổi bật, tin chắc sự kiện này sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Lần này, Cosmo đã hợp tác với thương hiệu make-up nổi tiếng trong nước cùng tạo nên buổi tiệc thời thượng.

Dàn khách mời được công bố trước đó bao gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Hồ Nhất Thiên, Tống Tổ Nhi, Cổ Lực Na Trát, Thẩm Nguyệt…và nhiều nghệ sĩ khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 3

Tống Tổ Nhi. Tống Tổ Nhi.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 6

Lâm Doãn. Lâm Doãn.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 8

Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 10Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 11

Cổ Lực Na Trát. Cổ Lực Na Trát.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 13Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 14

Mạnh Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 16

Sunnee. Sunnee.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 18

Lâm Ngạn Tuấn. Lâm Ngạn Tuấn.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 20Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 21

Trần Ngọc Kỳ. Trần Ngọc Kỳ.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 23

Tống Nghiên Phi. Tống Nghiên Phi.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 25

Hồ Nhất Thiên. Hồ Nhất Thiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 27Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 28

Chung Vũ Đồng. Chung Vũ Đồng.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 30

Tống Dật. Tống Dật.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 32

Kim Thần. Kim Thần.

Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát cùng loạt mỹ nhân lên đồ chuẩn bị chặt chém nhau tại Cosmo Glam Night 2019 ảnh 34