Vào sáng ngày 25/7, chủ đề về Thẩm Nguyệt đã nghiễm nhiên đứng ở vị trí thứ hai và được rất nhiều dân mạng vào bình luận. Thẩm Nguyệt ra mắt với khán giả trong phim Gửi thời gian tươi đẹp của chúng ta, diễn xuất của cô nàng luôn là đề tài tranh cải của dân mạng. Gần đây, một bộ phim đang phát sóng của cô là Thất Nguyệt và An Sinh một lần nữa có “sóng gió” vì màn khóc của Lý An Sinh (Thẩm Nguyệt thủ vai).

Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 0Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 1Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 2

Cảnh khóc của Thẩm Nguyệt chia ra làm hai luồng “đối kháng”. Một bên nói cô là “diễn xuất bạo phát”, còn một bên nói rằng nếu cho điểm, chắc chắn cho “con không”. Một màn diễn này của Thẩm Nguyệt cũng thực khó phân, tuy diễn xuất có cố gắng thật nhưng thực sự mà nói thì chưa có tốt.

Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 3Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 4Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 5

Cảnh khóc này của Thẩm Nguyệt có thể nói là chỉ có hai trạng thái, đó là trừng mắt và rơi nước mắt. Đối với việc này có khá nhiều dân mạng nói tuy diễn xuất có ở đó nhưng xem thì lại có cảm giác kỳ kỳ, thấy ngượng ngượng sao đó.

Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 6Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 7Cảnh phim khóc của Thẩm Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh lên nhiệt sưu, dân mạng bình luận nhiều lời tiêu cực ảnh 8