Kim chi ngọc diệp (ngoại truyện Diên hi công lược) đã chính thức trình làng lên sóng hôm nay với mở màn là phần làm khó dễ nô tì của Thất công chúa Chiêu Hoa. Tiếp đến là phân cảnh Lạp Vương Đa Nhĩ Tề xin Hoàng thượng từ hôn với công chúa Chiêu Hoa sau khi chàng từ phương Bắc trở về. Cùng lúc đó, Thất công chúa Chiêu Hoa cố tình đến gặp Lạp Vương Đa Nhĩ Tề nhưng lại vô tình nghe thấy được màn xin từ hôn này đã vội vã đuổi theo Đa Nhĩ Tề để hỏi rõ nguyên nhân.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 0Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 1Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 2Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 3Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 4Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 5Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 6

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 7Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 8

Theo như Đa Nhĩ Tề, lúc Thất công chúa được 10 tuổi, nàng đã đuổi nhũ mẫu của mình ra khỏi cung. Lên 12 tuổi, con chó yêu quý của Thất công chúa chết, công chúa nổi cơn thịnh nộ và đổ tội cho một tiểu thái giám, lại làm khó dễ nô tì. Một con người xinh đẹp như hoa nhưng lại có lòng dạ độc ác, không biết hối cải, cao cao tại thượng như Thất công chúa thì Đa Nhĩ Tề hoàn toàn cảm thấy chàng không “xứng” với cô chút nào.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 9

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 10Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 11Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 12Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 13

Sau khi  Đa Nhĩ Tề bỏ đi, Thất công chúa liền được Phúc Khang An “thả thính” và dùng nụ hôn thay cho màn chào hỏi. Tiếp nối sau đó là cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người và phần thua tạm thời nghiêng về công chúa Chiêu Hoa dù trước đó cả hai đã từng hai lần gặp nhau (theo như lời Phúc Khang An nói). Một mặt vừa bị từ hôn, mặt khác lại bị người khác chọc ghẹo, công chúa Chiêu Hoa quyết trả mối thù bằng cách cầu xin Hoàng thượng giết chết  Đa Nhĩ Tề và Phúc Khang An nhưng đều bất thành.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 14Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 15Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 16Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 17Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 18Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 19

Mẫu hậu Ngụy Anh Lạc kịp thời xuất hiện và đưa ra lời cảnh tỉnh dành cho con gái: “Hôn sự có thể nhờ Hoàng thượng định đoạt nhưng để có được trái tim của  Đa Nhĩ Tề thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình…. Ngoài sống chết do trời định thì việc gì ta cũng có thể làm được”.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 20Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 21Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 22Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 23Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 24Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 25

Ở diễn biến khác vì tranh thủ giành lấy trái tim của Đa Nhĩ Tề mà công chúa Chiêu Hoa và Tư Uyển cách cách – cháu ngoại Hòa Thân Vương đã xảy ra xung đột trực tiếp. Do yếu thế hơn nên Tư Uyển cách cách đành phải nhờ đến Đa Nhĩ Tề – người vừa xuất hiện cách đó ít giây ra mặt để cứu lấy nô tì đang bị vả miệng của mình.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 26Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 27Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 28Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 29Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 30Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 31

Vốn công chúa Chiêu Hoa đến để cầu hòa nhưng với những gì đã trải qua thì chuyện đó đã không còn cần thiết nữa. Nàng vội vã quay về xin thoái hôn nhưng một lần nữa thất bại. Cùng lúc đó, công chúa lại được Phúc Khang An “thả thính” lần hai đồng thời cũng nhận được lời hứa sẽ giúp nàng lấy lại được trái tim của Lạp Vương Đa Nhĩ Tề.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 32Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 33Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 34Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 35Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 36Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 37Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 38

Có lẽ đã hơi xiêu lòng với Phúc Khang An nên công chúa Chiêu Hoa cho người điều tra và biết được “tình sử huy hoàng” của con trai Nhĩ Tình. Phúc Khang An lén lút qua lại với một cung nữ tên Hương Nhi dẫn đến có thai, bị đầy khỏi cung một năm. Nhưng công chúa Chiêu Hoa và Phúc Khang An hòa thuận không bao lâu thì lại trở về như “nước với lửa” giống lúc trước.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 39Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 40Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 41

Sau khi bất hòa với công chúa, Phúc Khang An vì muốn cầu xin cho mẹ con Hương Nhi đang bị bệnh nặng xuất cung đã nhận 80 trượng của Hoàng thượng. Đồng thời, chàng hứa rằng chỉ cần Hoàng thượng thả cho hai người họ xuất cung thì Phúc Khang An cả đời cũng sẽ không thành thân. Cũng may công chúa Chiêu Hoa có ở đó nên đã đỡ lời thay cho Phúc Khang An, vì yêu thương con gái cũng như nể mặt Phú Sát hoàng hậu và Phó Hằng nên Hoàng thượng đã quyết định tha cho ba người họ lần này.

Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 42Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 43Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 44Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 45Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 46Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 47Tập 1 Kim chi ngọc diệp: Ôi hoàng tử Mông Cổ, xin chàng hãy tha thứ cho Công chúa Chiêu Hoa hống hách ngang tàng ảnh 48