Nối tiếp thảm đỏ sự kiện Style China 2018 tối nay được tổ chức bởi tạp chí thời trang Marie Claire, diễn ra tại thành phố Bắc Kinh. Nếu phần trước đó, chúng ta có dịp ngắm nhìn màn đọ sắc của những mỹ nhân số một Hoa ngữ, thì bây giờ hãy cùng điểm qua sự hiện diện của loạt nam thần trẻ đẹp “vạn người mê” như Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Tiêu Chiến, Hàn Đông Quân, Tống Uy Long, Hùng Tử Kỳ, Kim Samuel, Ngô Lỗi và Trịnh Khải.

Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 1Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 2Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 3

Ngô Lỗi. Ngô Lỗi.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 5Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 6Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 7

Kim Samuel. Kim Samuel.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 9Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 10Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 11

Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 13Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 14Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 15

Hùng Tử Kỳ. Hùng Tử Kỳ.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 17Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 18

Tiêu Chiến. Tiêu Chiến.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 20Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 21Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 22

Hoàng Hiên. Hoàng Hiên.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 24Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 25

Tống Uy Long. Tống Uy Long.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 27Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 28Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 29

Hàn Đông Quân. Hàn Đông Quân.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 31Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 32

Trịnh Khải. Trịnh Khải.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 34

Chu Tinh Kiệt. Chu Tinh Kiệt.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 36

Quan Hồng và Ngô Hy Trạch. Quan Hồng và Ngô Hy Trạch.

Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 38Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 39Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 40Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 41Style China 2018: Bấn loạn trước dàn trai trẻ Thái Từ Khôn Ngỗ Lỗi, Phạm Thừa Thừa và Kim Samuel ảnh 42