Sơn hải kinh bí mật thượng cổ lấy bối cảnh Ngụy Tấn Nam bắc triều, nơi Tiên Ti Mộ dung thị lập nên Yên quốc. Lang tộc luôn trợ giúp hoàng tộc Mộ Dung. Vua Yên còn trẻ, và các trận chiến chính trị giữa các thành viên hoàng gia rất khốc liệt.

Sơn hải kinh bí mật thượng cổ của Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi đã có lịch phát sóng ảnh 0

Một biến cố trong hoàng gia khiến con trai cả Mộ Dung Ngôn bị chặt đầu, con trai thứ hai Mộ Dung Thần (Ngô Lỗi) bị gửi đi lưu vong. Con gái Mộ Dung Ức (Tống Tổ Nhi) đã được gửi trở lại Vùng Đất của bộ tộc Sói, bị người Yên bỏ qua một bên. Dưới sự giúp đỡ của các linh hồn xấu xa, Mộ Dung Ngôn, người đã giả chết, muốn trở lại và chiến thắng các vị thần cổ đại.

Sơn hải kinh bí mật thượng cổ của Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi đã có lịch phát sóng ảnh 1

Mộ Dung Thần đã nghiên cứu sức mạnh của những con quỷ chiến thắng để trả thù, và anh gặp Mộ Dung Ức, người đã biến thành quỷ dữ. Ba anh chị em đã bị ép buộc bởi sự ghét bỏ và trả thù của các quốc gia, dẫn đến việc làm sáng tỏ một âm mưu ngàn năm. Câu chuyện trong phim sẽ diễn tiến ra sao, cùng theo dõi trên đài Hồ Nam vào ngày 30/12/2019 nhé!

Sơn hải kinh bí mật thượng cổ của Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi đã có lịch phát sóng ảnh 2

Sơn hải kinh bí mật thượng cổ của Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi đã có lịch phát sóng ảnh 3

Sơn hải kinh bí mật thượng cổ của Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi đã có lịch phát sóng ảnh 4

Trailer “Sơn hải kinh bí mật thượng cổ”