Phim 'Hotel Del Luna' tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ? Phim 'Hotel Del Luna' tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ?

“Ở bên cạnh tôi anh sẽ không phải sợ điều gì.”

Ở tập 2 của Hotel Del Luna Jang Man Wol (IU) đã cho Go Chan Sung (Yeo Jin Goo) thấy được những khía cạnh khác mà thế giới đang tồn tại. Cô giải thích lý do mà khách sạn Del Luna tồn tại, giữa giao điểm sống và chết có những linh hồn không thể đầu thai, họ mắc kẹt lại trần gian và cần một có chỗ để ở lại. Del Luna không chỉ là nơi lui đến của hồn ma mà còn chữa lành những vết thương mà họ gặp phải khi còn sống.  Dù đã trả hết nợ cho Man Wol nhưng đôi mắt âm dương của Chân Sùng vẫn hoạt động khiến anh luôn nơm nớp lo sợ. Anh cần Man Wol để tránh xa những hồn ma đáng sợ chính vì thế Chan Sung đành thỏa hiệp và tạm thời để cô quấy rầy cuộc sống của mình.

Chan Sung tận mắt thấy Man Wol giết người nên rất sợ hãi. Chan Sung tận mắt thấy Man Wol giết người nên rất sợ hãi.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 2Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 3Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 4

Man Wol giải thích cho Chan Sung hiểu lý do mà Del Luna phải tồn tại. Man Wol giải thích cho Chan Sung hiểu lý do mà Del Luna phải tồn tại.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 6Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 7Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 8Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 9Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 10

Khách sạn là nơi dừng chân của những linh hồn không thể sang thế giới bên kia. Khách sạn là nơi dừng chân của những linh hồn không thể sang thế giới bên kia.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 12Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 13Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 14

Còn là nơi chữa lành những tổn thương của họ ở trần thế. Còn là nơi chữa lành những tổn thương của họ ở trần thế.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 16Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 17

Dù Chan Sung cố gắng trả hết nợ cho Man Wol nhưng mắt âm dương của anh vẫn còn hoạt động. Dù Chan Sung cố gắng trả hết nợ cho Man Wol nhưng mắt âm dương của anh vẫn còn hoạt động.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 19Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 20Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 21

Anh cần Man Wol để tránh những hình ảnh gớm ghiếc. Anh cần Man Wol để tránh những hình ảnh gớm ghiếc.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 23Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 24Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 25Tổng quản khách sạn Del Luna đã gần sắp hết thời gian sống nhưng người thay thế ông vẫn chưa chịu đến làm việc. Để giữ lời hứa với tổng quản, Man Wol cho phép ông được nghỉ việc sớm để tận hưởng thời gian sống như một con người mà không hề biết rằng ông đã đến lúc phải đi.

“Ta sẽ không bao giờ chết nên không thể nói lời hẹn gặp lại với ông được…”

Tổng quản đã dành khoảng thời gian cuối cùng của mình để thuyết phục Chan Sung về làm việc cho Man Wol. Ông giải thích cho anh biết cô thật ra là một người tốt và cô cũng rất cô đơn. Với ông cô là ân nhân, là chủ nhân và cũng như một người con gái thế nên ông cần người thật sự tận tâm để thay thế vị trí của mình mới có thể an lòng sang thế giới bên kia. Sự lo lắng cùng tấm lòng tha thiết của ông đã giúp Chan Sung cảm động và suy xét lại.

Tổng quản khách sạn đã gần hết thời gian sống nhưng Chan Sung vẫn chưa chịu đến làm việc. Tổng quản khách sạn đã gần hết thời gian sống nhưng Chan Sung vẫn chưa chịu đến làm việc.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 27Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 28Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 29Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 30Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 31Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 32Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 33Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 34Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 35

Ông dành khoảng thời gian ít ỏi của mình đi thuyết phục Chan Sung. Ông dành khoảng thời gian ít ỏi của mình đi thuyết phục Chan Sung.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 37Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 38Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 39Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 40

Ông muốn có người tận tâm chăm sóc chủ nhân khi ông rời đi. Ông muốn có người tận tâm chăm sóc chủ nhân khi ông rời đi.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 42Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 43Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 44Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 45Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 46Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 47Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 48“Bức tranh núi Beaksan đã được trao trả về vị trí của nó, tôi cũng nhận được lời xin lỗi nên đây là trả nợ cho anh.”

Lắng nghe nỗi lòng của tổng quản và biết mình đang hiểu lầm con người Man Wol, Goo Chan Sung đã tự thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên mà cô giao phó. Anh thuyết phục được chủ tịch khách sạn trao trả bức tranh núi Beaksan cho hổ thần và giúp hồn ma không mắt tìm được đường đến Del Luna. Cứ thế, cuộc sống của Chan Sung tiếp diễn nhưng không mấy suôn sẻ khi vô tình gặp phải hồn ma ác quỷ tại chỗ làm. Chan Sung bị truy đuổi và gần như phải chết dưới tay của nó nhưng may mắn Man Wol đã xuất hiện kịp lúc để cứu và mang anh về khách sạn Del Luna. Hết lần này đến lần khác mang ơn Jang Man Wol, Chan Sung đã nhìn thấy được những điểm tốt ở cô và khách sạn bí ẩn Del Luna. Trong anh đã không còn sợ cô như ban đầu mà từ từ đón nhận cuộc sống kỳ lạ, mới mẻ này.

Chan Sung giúp trao trả lại bức tranh núi Beaksan cho hổ thần. Chan Sung giúp trao trả lại bức tranh núi Beaksan cho hổ thần.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 50Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 51Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 52Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 53

Giúp hồn ma không mắt đến được Del Luna. Giúp hồn ma không mắt đến được Del Luna.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 55Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 56Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 57

Và gửi lời xin lỗi đến Man Wol. Và gửi lời xin lỗi đến Man Wol.
Chan Sung gặp phải hồn ma ác quỷ ở nơi làm việc. Chan Sung gặp phải hồn ma ác quỷ ở nơi làm việc.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 60Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 61Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 62

Anh bị truy đuổi và gần như sẽ phải chết. Anh bị truy đuổi và gần như sẽ phải chết.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 64Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 65Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 66

Nhưng Man Wol đã xuất hiện kịp lúc để cứu. Nhưng Man Wol đã xuất hiện kịp lúc để cứu.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 68Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 69Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 70Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 71Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 72Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 73Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 74

Chan Sung khám phá được nhiều điểm tốt ở Man Wol và khách sạn Del Luna. Chan Sung khám phá được nhiều điểm tốt ở Man Wol và khách sạn Del Luna.

Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 76Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 77Phim Hotel Del Luna tập 2: IU cứu sống Yeo Jin Goo từ tay ác quỷ, là nhân duyên từ nhiều kiếp trước? ảnh 78Liệu Goo Chan Sung có chấp nhận đến làm việc tại khách sạn Del Luna? Hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của Hotel Del Luna lên sóng vào thứ Bảy - Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN và được cập nhật sớm nhất tại SAOstar.