Vào ngày 10 tháng 12, thành viên EXO D.O đã ngồi lại một cuộc phỏng vấn cho bộ phim sắp ra mắt của anh ấy, Swing Kids. Trong cuộc phỏng vấn, anh ấy đã nói về sự nổi tiếng ngày càng tăng của mình, “Tôi đã trải nghiệm nó sau khi hoàn thành 100 Days My Prince. Nhưng đó không phải là một cái gì đó mà tôi sẽ cảm thấy khi đi bộ trên đường phố. Tôi đã có một lịch trình bận rộn, và tôi không có thời gian để đi bộ xung quanh. Thông thường nếu có những người hỏi xin chữ ký của tôi, tôi chỉ viết tên của họ. Nhưng gần đây, có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi đã hỏi xin chữ kí tôi”.

D.O. (EXO): Nhiều cô lớn tuổi xin chữ ký, bố mẹ đã khóc vì tự hào khi nhìn thấy con ngày càng nổi tiếng ảnh 0D.O. (EXO): Nhiều cô lớn tuổi xin chữ ký, bố mẹ đã khóc vì tự hào khi nhìn thấy con ngày càng nổi tiếng ảnh 1Anh nói tiếp, “Những ngày này, khi tôi ký tên, tôi hỏi mọi người về tuổi của họ. Có những người 45 tuổi và những người trên 50 tuổi, vì vậy tôi cảm thấy sự phổ biến của tôi ở khía cạnh đó. Tôi nhận ra rằng tôi có thể viết tên của họ xuống nữa, vì vậy tôi thêm vào chữ “eomoni”. Theo nghĩa đó, nó đã thay đổi rất nhiều. Tôi có cảm giác rằng ngay cả phụ nữ lớn tuổi cũng biết tôi là ai”. (Trong khi từ “eomoni” có nghĩa là mẹ, thì nó cũng có thể được sử dụng để tôn trọng phụ nữ lớn tuổi.)

D.O. (EXO): Nhiều cô lớn tuổi xin chữ ký, bố mẹ đã khóc vì tự hào khi nhìn thấy con ngày càng nổi tiếng ảnh 2

D.O. (EXO): Nhiều cô lớn tuổi xin chữ ký, bố mẹ đã khóc vì tự hào khi nhìn thấy con ngày càng nổi tiếng ảnh 3Khi được hỏi về phản ứng của bố mẹ mình, D.O chia sẻ, “Bố mẹ tôi rất tự hào. Gần đây họ đã tham dự buổi ra mắt VIP của phim và họ thích nó đến nỗi họ đã khóc. Họ thích nó rất nhiều. Ngày đó, tôi tự nghĩ rằng mình chỉ muốn tiếp tục làm con trai mà bố mẹ tôi có thể tự hào. Tôi đã về nhà ngày hôm qua, và trong khi họ không thường xuyên tham dự các buổi họp mặt, họ nói với tôi rằng họ đã đi chơi với nhau vì đó là một ngày cuối năm. Mỗi lần, họ nói rằng họ đã nghe thấy những cuộc trò chuyện về 100 Days My Prince của tôi và họ luôn cảm thấy tự hào về con trai mình mỗi khi nghe những điều đó”.

D.O. (EXO): Nhiều cô lớn tuổi xin chữ ký, bố mẹ đã khóc vì tự hào khi nhìn thấy con ngày càng nổi tiếng ảnh 4

D.O. (EXO): Nhiều cô lớn tuổi xin chữ ký, bố mẹ đã khóc vì tự hào khi nhìn thấy con ngày càng nổi tiếng ảnh 5

D.O. (EXO): Nhiều cô lớn tuổi xin chữ ký, bố mẹ đã khóc vì tự hào khi nhìn thấy con ngày càng nổi tiếng ảnh 6