Ở đài trung ương tối qua, chỉ có duy nhất bộ phim Beautiful Love Wonderful Life của Sul In Ah và Kim Jae Young lên sóng. Tập mới nhất của bộ phim được ghi nhận đạt được rating 20.5% và 23.6% cho 2 phần, tăng 3.6% và 3.4%.

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 0

Trong khi đó, ở đài cáp sau khi rating giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi lên sóng thì trong tập mới nhất lên sóng tối qua, phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook và Won Jin Ah đã thu hút được nhiều khán giả hơn, giúp rating tăng lên 2.4%.

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 1

“Melting Me Softly” Preview

Phim The Lies Within của Lee Min Ki và Lee Yoo Young, rating cũng tăng lên 1.3% ở tập mới nhất.

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 2

Phim Leverage của Lee Dong Gun lên sóng tập tiếp theo và đạt được rating 2.1%.

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 3

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 20/10/19 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

Beautiful Love Wonderful Life: 20.5% | 23.6%

Ở đài cáp:

Melting Me Softly: 2.4%

The Lies Within: 1.3%

Leverage: 2.1%

Xem thêm: Phim ‘Joker’ thống trị phòng vé Hàn Quốc tuần thứ 2 liên tiếp - Phim ‘Ngọt ngào điên dại’ của Gong Hyo Jin vượt mốc 2 triệu khán giả

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 4

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 5Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 6Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 7

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 8

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 9Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 10

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 11

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 12Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 13

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 14Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 15Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 16Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 17Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 18Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 19Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 20Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 21Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 22Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 23Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 24Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 25Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 26Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 27Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 28Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 29Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 30Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 31Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 32Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 33Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 34Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 35Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 36Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 37

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 38Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 39Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 40

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 41

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 42Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 43Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 44Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 45Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 46Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 47

Phim Melting Me Softly của Ji Chang Wook tăng rating trở lại, vươn lên dẫn đầu đài cáp ảnh 48