Ở đài trung ương tối qua phim Woman of 9.9 Billion của Jo Yeo Jung và Kim Kang Woo lên sóng tập cuối cùng, với rating được ghi nhận đạt 6.8% và 8.5% cho 2 phần, giảm 1.8% và 0.7% so với tập trước đó.

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 0Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 1

Sau khi kết thúc, phim Woman of 9.9 Billion mang về cho mình rating cao nhất là 11.6%.

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 2Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 3

Phim The Game: Towards Zero của TaecYeon và Lee Yeon Hee lên sóng tập 2 nhưng không thu hút được nhiều khán giả theo dõi khiến rating giảm xuống 2.5% và 3.7%.

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 4Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 5

“The Game: Towards Zero” OST 1

Trong khi đó, ở đài cáp phim chỉ có duy nhất phim Money Game lên sóng và rating cũng giảm xuống 1.3%.

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 6Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 7

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 23/01/20 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

Woman of 9.9 Billion: 6.8% | 8.5%

The Game: Towards Zero: 2.5% | 3.7%

Ở đài cáp:

Money Game: 1.3%

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 8

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 9

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 10Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 11

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 12Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 13Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 14

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 15

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 16

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 17

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 18Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 19Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 20Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 21

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 22Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 23

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 24Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 25Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 26Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 27Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 28Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 29Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 30Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 31Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 32Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 33Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 34Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 35Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 36Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 37Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 38Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 39Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 40Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 41Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 42Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 43Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 44

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 45Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 46Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 47

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 48Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 49Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 50Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 51Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 52Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 53Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 54Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 55Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 56Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 57Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 58Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 59Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 60Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 61Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 62Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 63Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 64Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 65Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 66

Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 67Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 68Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 69Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 70Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 71Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 72Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 73Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 74Rating phim của TaecYeon và Lee Yeon Hee tiếp tục giảm ở tập 2 ảnh 75