Ra mắt hai tập đầu tiên với rating đạt được là 19.4% và 23.1%. Bộ phim mới nhất của Lee Min Jung là One Again đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả khi lên sóng tập 3 và 4 vào tối qua, khi rating tăng lên 23.2% và 26.3%.

“Rugal” Preview

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 0Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 1

Trong khi đó ở đài cáp, phim Hi bye, Mama! của Kim Tae Hee lên sóng tập tiếp theo vào tối qua và rating tiếp tục giảm xuống 5.2%.

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 2Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 3

Phim Rugal của Choi Jin Hyuk lên sóng tập 2 và đạt rating 3.9%, tăng 1.3% so với tập 1.

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 4Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 5Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 6Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 7

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 29/03/20 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

Once Again: 23.2% | 26.3%

Ở đài cáp:

Hi Bye Mama: 5.2%

Rugal: 3.9%

Xem thêm: Phim của Jung Hae In và Chae Soo Bin chỉ đạt rating 2.1% ở tập 2 - Phim của Park Min Young rating tăng nhẹ

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 8

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 9Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 10

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 11

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 12

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 13

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 14Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 15Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 16Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 17Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 18Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 19Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 20Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 21Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 22Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 23Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 24Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 25Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 26

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 27Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 28

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 29Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 30Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 31Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 32

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 33Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 34Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 35Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 36Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 37Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 38Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 39Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 40Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 41Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 42

Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 43Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 44Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 45Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 46Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 47Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 48Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 49Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 50Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 51Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 52Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 53Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 54Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 55Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 56Phim của Choi Jin Hyuk rating tăng mạnh Phim của Lee Min Jung vượt mốc 25% ảnh 57