Theo Nielsen Korea, sau khi rating tập trước tăng lên 5.4% và 7.7% thì trong tập mới nhất lên sóng tối qua, phim The Tale of Nokdu của Kim So Hyun và Jang Dong Yoon đã không thu hút được thêm nhiều khán giả quan tâm và theo dõi, khiến rating giảm xuống 5.6% và 6.5%.

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 0Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 1Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 2

“The Tale of Nokdu” Preview

Phim VIP của Jang Nara và Lee Sang Yoon cũng đã quay trở lại với khán giả vào tối qua sau 1 tuần không lên sóng. Hai tập mới nhất của bộ phim đạt được rating 5.9% và 7.8%, giảm 1.5% và 1.3%. Mặc dù vậy, VIP vẫn tiếp tục là bộ phim có rating cao nhất trên đài trung ương vào tối thứ 2 hàng tuần.

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 3

Ở đài cáp, bộ phim dẫn đầu tiếp tục thuộc về Chief of Staff 2 của Lee Jung Jae và Shin Min A. Lên sóng tập tiếp theo, bộ phim được ghi nhận đạt rating 3.5%, giảm 0.6%.

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 4

Trong khi đó ở đài cáp, phim Catch the Ghost của Moon Geun Young và Kim Sun Ho trong tập mới nhất rating tiếp tục giảm xuống 2.4%.

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 5

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 18/11/19 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

The Tale of Nokdu: 5.6% | 6.5%

VIP: 5.9% | 7.8%

Ở đài cáp:

Chief of Staff 2: 3.5%

Catch The Ghost: 2.4%

Xem thêm: Phim của Bi Rain, Lee Kwang Soo, Park Seo Joon và Jung Hae In lọt top 5 bộ phim gây thất vọng nhất năm 2019

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 6Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 7

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 8Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 9Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 10Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 11Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 12Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 13Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 14Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 15Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 16Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 17

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 18

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 19

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 20Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 21

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 22Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 23Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 24Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 25

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 26

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 27Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 28Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 29Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 30Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 31Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 32

Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 33Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 34Phim của Jang Nara quay trở lại dẫn đầu rating đài trung ương, hạ gục phim của Kim So Hyun ảnh 35