Theo Nielsen Hàn Quốc, sau khi ddạt được rating 15.2% và 18.2% ở tập trước thì trong tập mới nhất lên sóng tối qua, phim When the Camellia Blooms của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đã tiếp tục thu hút được nhiều khán giả hơn giúp rating tăng lên 15.7% vaf 18.8% cho 2 phần. Thành tích này đã giúp cho When the Camellia Blooms tiếp tục là bộ phim có rating cao nhất trên đài trung ương tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần. Đây cũng là rating cao nhất mà bộ phim đạt được tính đến thời điểm hiện tại.

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 0Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 1Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 2

“When the Camellia Blooms” Preview

Phim Secret Boutique của Kim Sun Ah tiếp tục không lên sóng vào tối qua.

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 3

Phim Extraordinary You của Kim Hye Yoon rating tập mới nhất bằng với tập trước đó khi đạt 3.1% và 3.6%.

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 4Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 5

Ở đài cáp, phim Miss Lee của Hyeri, rating tập mới nhất đạt 2.8%, bằng rating tập trước.

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 6

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 07/11/19 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

When the Camellia Blooms: 15.7% | 18.8%

Secret Boutique: (không lên sóng)

Extraordinary You: 3.1% | 3.6%

Ở đài cáp:

Miss Lee: 2.8%

Xem thêm: 'Mount Baekdu': Bom tấn điện ảnh của Ha Jung Woo, Lee Byung Hun, Ma Dong Seok và Suzy phát hành poster đầu tiên và sẵn sàng ra mắt khán giả

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 7Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 8Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 9Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 10Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 11

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 12Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 13

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 14

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 15Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 16Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 17Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 18Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 19

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 20Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 21Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 22Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 23Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 24Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 25Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 26Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 27Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 28Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 29Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 30Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 31Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 32Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 33Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 34Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 35Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 36Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 37Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 38Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 39

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 40Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 41Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 42Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 43Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 44Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 45

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 46Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 47Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 48Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 49Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 50Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 51Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 52

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 53Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 54Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 55Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 56Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 57Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 58Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 59Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 60Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 61Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 62Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 63Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 64Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 65Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 66Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 67Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 68Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 69Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 70Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 71Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 72

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 73

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 74Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 75

Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 76Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 77Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 78Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 79Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 80Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 81Phim của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đạt kỷ lục rating mới với gần 19% ảnh 82