Trong các nhân vật nữ ngoại trừ nữ diễn viên Lưu Tâm DuChâu Tú Na lần đầu tham gia phim TVB thì độ tuổi bình quân của 14 nữ diễn viên đã xuất hiện trong bộ phim quả thật lên đến… 45 tuổi.

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

1. Tạ Tuyết Tâm (64 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Thông thường những nữ diễn viên có độ tuổi cao nhất trong phim sẽ đảm nhận những vai như Thượng Cung, Nương Nương, Phi Tử,Tạ Tuyết Tâm trong bộ phim này đảm nhận nhân vật Chương Thượng Cung.

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

2. Hàn Mã Lợi (63 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Hàn Mã Lợi thủ vai Thục Phi. Thì ra 50 - 60 tuổi cũng có thể tranh sủng.

3. Mễ Tuyết (62 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong tác phẩm lần này, Mễ Tuyết diễn vai khách mời Vi Thái hậu. Vào tập 1 của phim, nhân vật của bà đã bị Mã Quốc Minh giết chết.

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

4. Lữ San (57 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Lữ San đảm nhận vai Hiền Phi, cùng nhân vật của Hàn Mã Lợi tranh sủng.

5. La Lâm (52 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim diễn vai Từ Ti Trân, chưởng quản châu báu của Ti Trân phòng.

6. Khang Hoa (46 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim diễn vai Nam Cung Ti Thiết, chưởng quản Ti Thiết phòng, thiết kế nội thất.

7. Trương Văn Từ (46 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim diễn vai Uông Ti Thiện, chưởng quản Ti Thiện phòng, phụ trách thức ăn hàng ngày.

8. Trương Huệ Nghi (44 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim diễn vai Lục Ti Chế, chưởng quản Ti Chế phòng, phục trang.

9. Trần Vỹ (44 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Cô đảm nhận vai Thái Bình công chúa.

10. Lưu Tâm Du (37 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Cô diễn vai cung tì, và sau này sẽ trở thành Linh Lung công chúa.

11. Hồ Định Hân (36 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim Hồ Định Hân thủ vai Thái tử phi, đây là một vai quan trọng trong phim.

12. Châu Tú Na (33 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim cô đảm nhận vai Trịnh Thuần Hy, thế nhưng đến tập 18 mới xuất hiện.

13. Lại Úy Linh (31 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim diễn vai Diêu Chưởng Ngôn, là thân tính của nhân vật Tạ Tuyết Tâm.

14. Huỳnh Tâm Dĩnh (29 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Trong phim cô diễn vai nữ sử của Ti Thiết phòng, sau này trở thành cung tì thân cận của Lưu Tâm Du.

Đặc biệt tham diễn

Mạch Linh Linh (51 tuổi)

Ngỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổiNgỡ ngàng khi biết độ tuổi trung bình của dàn diễn viên nữ trong Thâm cung kế lên đến tận 45 tuổi

Cô đảm nhận vai diễn khách mời Kim phu nhân. Mạch Linh Linh tiết lộ rằng tập cuối cô mới xuất hiện.