'Hạt giống tâm hồn': Không thể thay đổi cuộc đời, hãy thay đổi thái độ! hạt giống tâm hồn

'Hạt giống tâm hồn': Không thể thay đổi cuộc đời, hãy thay đổi thái độ!

Bệnh nan y giống như bản án tử vô hình treo trong phòng bệnh mỗi bệnh nhân, không chỉ đày đọa về thể xác, chúng chặn đứng những ước mơ, hi vọng vào tương lai. Thế nhưng, đứng trước án tử ấy, mỗi người lựa chọn một cách đối mặt khác nhau...

Xine plus