Trong năm 2017, Facebook đã chi trả 7,3 triệu USD để thực hiện hoạt động an ninh, bảo vệ cá nhân cho Mark Zuckerberg, tăng lên khoảng 50% so với con số của năm trước đó. Sự nhảy vọt này là kết quả của việc năm 2017 ông chủ Facebook đã thực hiện mục tiêu đi đến tất cả các bang của nước Mỹ mà ông chưa từng có dịp đặt chân tới. Con số cụ thể 7.326.640 USD chi cho việc bảo vệ Mark Zuckerberg năm 2017, tăng từ con số 4.891.441 USD của năm 2016 và 4.256.004 của năm 2015.

Năm ngoái, mục tiêu cá nhân của Mark Zuckerberg là đến tất cả những bang của nước Mỹ anh chưa từng đến để gặp gỡ con người nơi đây. Điều này khiến các chi phí an ninh cá nhân và đi lại của ông chảu Facebook tăng vọt. Năm ngoái, mục tiêu cá nhân của Mark Zuckerberg là đến tất cả những bang của nước Mỹ anh chưa từng đến để gặp gỡ con người nơi đây. Điều này khiến các chi phí an ninh cá nhân và đi lại của ông chảu Facebook tăng vọt.

Chi phí đi lại của Mark trong năm ngoái cũng tăng đúng như kì vọng. Cụ thể, Facebook chi hơn 1,5 triệu USD cho chi phí chuyên cơ của Mark Zuckerberg, tăng 75% từ con số 870.000 USD của năm 2016. Những con số nói trên được đưa ra trong một tài liệu chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên Facebook sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 5 tới.

Mark Zuckerberg dù vậy chỉ nhận mức lương 1 USD trong năm 2017, so với 805.000 USD tiền lương của CEOO Sheryl Sandberg và 720.000 USD tiền lương chi cho giám đốc sản phẩm Chris Cox. Dù vậy, Mark cũng không thiếu tiền mặt. Forbes từng đưa ra con số vào năm 2017, ông chủ Facebook có gần 66 triệu USD.

Mỗi năm, ông chủ Facebook lại đặt ra cho mình một mục tiêu lớn. Năm 2018, mục tiêu của anh có vẻ thách thức hơn: Sửa chữa Facebook. Mỗi năm, ông chủ Facebook lại đặt ra cho mình một mục tiêu lớn. Năm 2018, mục tiêu của anh có vẻ thách thức hơn: Sửa chữa Facebook.

“Chúng tôi yêu cầu các biện pháp an ninh như vậy là dựa trên lợi ích dành cho công ty bởi tầm quan trọng của ông Zuckerberg đối với Facebook, và chúng tôi tin rằng chi phí nói chung của chương trình an ninh, bảo vệ này là hợp lý và cần thiết,” tài liệu nêu rõ.

Trong một thông cáo khác, một người đại diện của Facebook chia sẻ: “Ban Giám đốc Facebook tin rằng khoản đầu tư vào các biện pháp an ninh cho Mark là chính đáng. Anh là trung tâm cho sự thành công của Facebook trong tương lai và CEO của công ty nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.”