Theo một cuộc khảo sát mới được thực hiện bởi Business Insider, thế hệ thanh thiếu niên và thanh niên hiện nay đang ngày càng không còn hứng thú với Facebook và các mạng xã hội như Snapchat hay YouTube.

Kết quả khảo sát của Business Insider mới đây lại một lần nữa chứng minh, những báo cáo về việc giới trẻ đang rời bỏ Facebook là hoàn toàn chính xác. Kết quả khảo sát của Business Insider mới đây lại một lần nữa chứng minh, những báo cáo về việc giới trẻ đang rời bỏ Facebook là hoàn toàn chính xác.

Cụ thể, Business Insider đã hợp tác cùng với Cint, đối tác của AudMonkey Audience, để thực hiện cuộc khảo sát dựa trên 1.884 thanh thiếu niên tại Mỹ trong độ tuổi từ 13 đến 21 nhằm tìm hiểu về “Thế hệ Z” (Gen Z) dành thời gian và tiền bạc của họ trên internet ra sao.

Trong đó,Thế hệ Z là những bạn trẻ được sinh từ năm 1996 trở đi. Đây là thế hệ đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với công nghệ ngay từ nhỏ. Từ Facebook, YouTube, Instagram đến mạng internet rộng lớn, thế hệ Z đều có thể sử dụng và tìm kiếm thông tin mà mình cần một cách nhanh chóng, không tốn nhiều công sức.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 11 đến 14 tháng 1/2019. Khi được hỏi những nền tảng giải trí, mạng xã hội nào trước đây họ đã từng sử dụng nhưng hiện không còn dùng nữa, khoảng 30% người được thực hiện khảo sát trả lời Facebook, theo seo là ứng dụng nhắn tin Kik với 29,7%. Nhiều người được hỏi cũng cho biết họ không còn sử dụng Skype và hơn 20% số người được hỏi cho biết đã ngưng sử dụng Twitter hoặc Instagram.

Những nền tảng giải trí, mạng xã hội trước đây người được khảo sát đã từng sử dụng nhưng hiện không còn dùng nữa Những nền tảng giải trí, mạng xã hội trước đây người được khảo sát đã từng sử dụng nhưng hiện không còn dùng nữa

Dẫu vậy, kết quả khảo sát chỉ ra rằng giới trẻ tại Mỹ vẫn kiểm tra Facebook và Instagram thường xuyên, theo sau là YouTube và Snapchat. Khi được hỏi đâu là mạng xã hội sử dụng thường xuyên nhất, 64,59% trả lời là Instagram, đứng thứ hai là YouTube với 62,48%. Snapchat đứng thứ ba với 51,31%, trong khi Facebook đứng thứ tư với 34,19%.

Dựa trên 2 câu hỏi khảo sát kể trên, có thể thấy YouTube và Snapchat là 2 nền tảng có ảnh hưởng nhất định với Thế hệ Z, bởi nhiều người tham gia cho biết họ sử dụng hai nền tảng này hàng ngày và chỉ một số ít cho biết bản thân đã dừng sử dụng chúng, nếu so với Facebook và Instagram. (Trong số những người được thăm dò, 9,36% cho biết họ đã ngừng sử dụng YouTube, trong khi 18,22% cho biết họ không còn sử dụng Snapchat nữa.)

Kết quả khảo sát của Business Insider mới đây lại một lần nữa chứng minh, những báo cáo về việc giới trẻ đang rời bỏ Facebook để sử dụng các dịch vụ khác như YouTube, Snapchat và Instagram, là hoàn toàn chính xác. Chẳng hạn, tháng 5 năm ngoái, Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center) đã thực hiện một cuộc khảo sát về vấn đề tương tự. Kết quả cho thấy chỉ 51% giới trẻ Mỹ trong độ tuổi từ 13 đến 17 sử dụng Facebook, trong khi 85% sử dụng YouTube, 72% sử dụng Instagram và 69% sử dụng Snapchat.