Mới đây, Facebook đã gửi thông báo đến với các phụ huynh hiện có con đang sử dụng ứng dụng Messenger Kids với nội dung về một lỗi bảo mật đã cho phép trẻ em được tham gia trò chuyện nhóm với các người lạ, dù chưa được phụ huynh phê duyệt.

Facebook có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt rất lớn từ FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) vì tiếp tục để người lạ gạ gẫm trẻ em qua ứng dụng Messenger Kids. (Ảnh: Christina Davis) Facebook có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt rất lớn từ FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) vì tiếp tục để người lạ gạ gẫm trẻ em qua ứng dụng Messenger Kids. (Ảnh: Christina Davis)

Cụ thể, Messenger Kids đã vô tình cho phép trẻ em giao tiếp với những người lại thông qua tính năng trò chuyện nhóm. Do đây là phiên bản Messenger riêng cho phép trẻ em giao tiếp với các tên tài khoản vốn đã được cha mẹ chấp thuận. Chính vì vậy, một đứa trẻ chỉ có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện với các tên tài khoản khác buộc phải được chấp thuận trước đó.

Nguồn tin từ Business Inside cho biết, Facebook đã âm thầm đóng các nhóm chat đó, thông báo cho phụ huynh tình trạng trên nhưng chưa giải quyết vấn đề này một cách công khai.

“Gần đây chúng tôi đã thông báo cho một số phụ huynh của người dùng tài khoản Messenger Kids về một lỗi kỹ thuật mà chúng tôi đã phát hiện ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ các cuộc trò chuyện nhóm”, Facebook nói với Business Insider. “Chúng tôi đã tắt các cuộc trò chuyện bị ảnh hưởng và cung cấp cho phụ huynh các thông tin bổ sung trên Messenger Kids và an toàn trực tuyến.”

Hiện tại, lỗi này vẫn chưa biết rõ đã tồn tại bao lâu nhưng mang đến một vấn đề nghiêm trọng vì nó liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi. Để được Messenger Kids được hoạt động, Facebook đã phải cam kết tuân theo COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em) trong đó nêu ra các quy định liên quan đến việc thu thập dữ liệu của trẻ em. Với lỗi này, Facebook có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt rất lớn từ FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang).

Gần đây, Facebook đã đối mặt khoản tiền phạt 5 tỷ USD tiềm năng từ FTC vì vi phạm nghị định đồng ý về quyền riêng tư do ủy ban quy định.