Internet hiện nay đang có kích thước rất lớn và kích thước này vẫn tăng lên từng ngày do nhu cầu thông tin liên lạc của con người không có dấu hiệu ngừng phát triển. Theo một số thống kê, kích thước của Internet hiện nay có thể lên tới 1 yottabyte thông tin và nếu không có Internet, để lưu được hết số thông tin này, cả thế giới sẽ ngập tràn trong đĩa CD, ổ cứng, đĩa mềm… 

Thế giới sẽ lộn xộn ra sao nếu không có Internet?

Qua những con số nói trên, có thể bạn đã có được một hình dung trực quan hơn về kích thước thông tin mà Internet đang nắm giữ. Qua đó, một lần nữa chúng ta khẳng định lại được vai trò và sứ mệnh của Internet trong cuộc sống hiện đại của con người.