Nếu bạn đang dụng mật khẩu chỉ có một từ - bạn đã làm sau rồi. Đã đến lúc bạn chuyển sang sử dụng một mật khẩu là một cụm từ (passphrase).Trang Business Insider mới đây đã tiếp xúc với nhiều chuyên gia bảo mật để tìm hiểu về thói quen đặt mật khẩu thú vị, dễ nhớ nhưng an toàn này.

“Thay vì sử dụng một từ để đặt mật khẩu (password). Bạn nên sử dụng một cụm từ (passphrase),” Kiersten Todt, Giám đốc Điều hành Cyber Readiness Institute đồng thời là cựu cố vấn an ninh số cho chính quyền của ông Obama, mới đây chia sẻ. “Thay vì sử dụng một từ để đặt mật khẩu (password). Bạn nên sử dụng một cụm từ (passphrase),” Kiersten Todt, Giám đốc Điều hành Cyber Readiness Institute đồng thời là cựu cố vấn an ninh số cho chính quyền của ông Obama, mới đây chia sẻ.
Vị chuyên này theo đó đưa ra lời khuyên rằng cụm từ được dùng để đặt mật khẩu nên càng dài càng tốt với bốn từ được xem là an toàn và năm từ có thể nâng mức độ an toàn lên cao hơn. Vị chuyên này theo đó đưa ra lời khuyên rằng cụm từ được dùng để đặt mật khẩu nên càng dài càng tốt với bốn từ được xem là an toàn và năm từ có thể nâng mức độ an toàn lên cao hơn.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, việc sử dụng dấu cách trong mật khẩu là hoàn toàn phù hợp. Nhiều dịch vụ phổ biến, ví dụ như Google hay Facebook, chấp nhận “dấu cách” như một kí tự phù hợp trong mật khẩu. Trái với suy nghĩ của nhiều người, việc sử dụng dấu cách trong mật khẩu là hoàn toàn phù hợp. Nhiều dịch vụ phổ biến, ví dụ như Google hay Facebook, chấp nhận “dấu cách” như một kí tự phù hợp trong mật khẩu.
Cách đặt mật khẩu dạng passphrase khiến mức độ ngẫu nhiên trong mật khẩu tăng lên và từ đó khó dự đoán hơn. Cách đặt mật khẩu dạng passphrase khiến mức độ ngẫu nhiên trong mật khẩu tăng lên và từ đó khó dự đoán hơn.
Những nhà sáng lập ProtonMail, một dịch vụ email bảo mật, cũng khuyến khích người dùng sử dụng các mật khẩu có nhiều từ. Những nhà sáng lập ProtonMail, một dịch vụ email bảo mật, cũng khuyến khích người dùng sử dụng các mật khẩu có nhiều từ.
Khác với mật khẩu một từ phức tạp, passphrase dễ nhớ hơn. Khác với mật khẩu một từ phức tạp, passphrase dễ nhớ hơn.
Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo ngay cả khi bạn đã sử dụng passphrase, việc thay đổi mật khẩu vẫn là cực kì quan trọng. Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo ngay cả khi bạn đã sử dụng passphrase, việc thay đổi mật khẩu vẫn là cực kì quan trọng.