Fernando “Corby” Corbato, được xem là cha đẻ của mật khẩu máy tính, đã qua đời ở tuổi 93.

Nhà nghiên cứu thuộc đại học MIT này theo đó đã tạo ra ý tưởng các tài khoản máy tính được bảo mật bởi mật khẩu khi công bố hệ thống Compatible Time-Sharing System của mình. Trong trường hợp bạn chưa biết, đây là hệ thống cho phép nhiều người sử dụng máy tính cùng lúc.

Cha đẻ mật khẩu máy tính qua đời ở tuổi 93 ảnh 0Thực tế, mật khẩu máy tính không phải công trình đầu tiên cho thấy sự đóng góp của Corbato vào ngành khoa học máy tính. Hệ thống Compatible Time-Sharing System cho phép sử dụng cùng lúc liên tục của ông cũng giúp giảm thiẻu thời gian phản hổi cho máy tính từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút. Nó đã lát được cho những hệ điều hành tương lai như Linux cùng các tính năng bảo mật, hệ thống tệp tin và nhiều tính năng khác cao cấp hơn.

Bên cạnh đó, ông cũng là người đứng đằng sao “Định lí Corbato” trong đó khẳng định các nhà lập trình sẽ viết cùng một số lượng dòng mã cho dù họ đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào.

Mặc dù là cha đẻ của mật khẩu, trong những năm sau đó, Corbato cũng khẳng định vấn đề trong phát minh của ông và rằng Internet đã biến những dòng đăng nhập đó “thành một cơn ác mộng,” theo WSJ.