Stephen Palladino là một hoạ sĩ với phong cách vô cùng độc đáo và ấn tượng người Mỹ. Các tác phẩm của anh chàng này luôn được người xem đón nhận nhiệt tình. Và lần này, những bức vẽ Stephen thể hiện trên … cửa sổ của máy bay không chỉ khiến những hành khách khác trên máy bay, mà cả cộng đồng mạng cũng ưa thích. Cùng xem thử những bức vẽ đầy sáng tạo này của Stephen nhé.

Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 0Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 1Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 2Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 3Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 4Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 5Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 6Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 7Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 8Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 9Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 10Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 11Xem xong bài này, chắc chắn bạn sẽ muốn ngồi ghế cửa sổ mỗi lần đi máy bay đó ảnh 12

“Không sớm thì muộn người ta cũng sẽ đuổi cổ tôi ra khỏi máy bay vì thói quen này” - Stephen vui vẻ đùa.