Với câu hỏi “Bạn mua được gì với 1 USD ở đất nước mình?”, trang Buzzfeed đã nhận được rất nhiều câu trả lời thú vị.