Trần nhà của Bảo tàng Guggenheim, ở New York, Mỹ. Trần nhà của Bảo tàng Guggenheim, ở New York, Mỹ.
Trần của đền thờ Sagrada Familia, Barcelona, Tây Ban Nha. Trần của đền thờ Sagrada Familia, Barcelona, Tây Ban Nha.
Trần nhà của ga tàu điện ngầm Centrum Solna ở Thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Trần nhà của ga tàu điện ngầm Centrum Solna ở Thủ đô Stockholm của Thụy Điển.
Trần nhà được thiết kế mang hơi thở cuộc sống trong một ngôi đền ở Nepal. Trần nhà được thiết kế mang hơi thở cuộc sống trong một ngôi đền ở Nepal.
Nhà thờ Hồi giáo Nasir Al-Mulk, ở Shiraz, Iran. Nhà thờ Hồi giáo Nasir Al-Mulk, ở Shiraz, Iran.
Trần nhà nguyện Sistine ở Vatican. Trần nhà nguyện Sistine ở Vatican.
Trần nhà của nhà ga trung tâm của thành phố New York, Mỹ Trần nhà của nhà ga trung tâm của thành phố New York, Mỹ
Trần 1 đền thờ ở Bắc Kinh. Trần 1 đền thờ ở Bắc Kinh.
Trần thư viện Quốc gia Victoria ở Melbourne, Australia. Trần thư viện Quốc gia Victoria ở Melbourne, Australia.
Nhà thờ Saint Isaac ở Saint Petersburg của Nga. Nhà thờ Saint Isaac ở Saint Petersburg của Nga.