, ngày tháng ,

Hóa thành dân du mục Mông Cổ ngay tại Việt Nam

Điểm đến mới nổi ở Mũi Dinh (Ninh Thuận) đang được nhiều người truyền tai nhau rằng, đây chính là Mông Cổ phiên bản Việt.
Du lịch