Nếu bạn tự tin là người chăm “cày” các sản phẩm “bắt tay” giữa hai anh chàng B Ray Masew thì hãy cùng tham gia thử thách ngay dưới đây nhé. Sẽ có tất cả 10 câu hỏi có phần “đánh đố” bạn để điền từ còn thiếu vào lời rap hoàn chỉnh. Hãy cùng thử xem mình đúng được tất cả bao nhiêu câu và đừng quên chia sẻ bài viết để bạn bè cùng tham gia thử thách thú vị này nhé. Còn bây giờ thì, bắt đầu ngay thôi nào!