Kết quả tìm kiếm cho viết sớ đầu năm 1 kết quả

21/02/2013

Bát nháo "chợ sớ" phủ Tây Hồ ngày đầu năm

Khi người viết sớ cũng chỉ là người làm thuê, được trả lương và bị cơm áo, gạo tiền đè nặng....