Kết quả tìm kiếm cho Momofuku Ando 1 kết quả

25/10/2012

Du lịch Nhật Bản thăm Bảo tàng mì ăn liền

Nhằm tôn vinh thành tựu to lớn này, bảo tàng mì ăn liền Momofuku Ando đã chính thức ra đời. Đây là nơi mà lịch sử hình thành cũng như phát triển của mì ăn liền qua các thời kì được giới thiệu một cách rõ ràng nhất. Bảo tàng dành khu vực lớn để trưng bày tất cả nhãn hiệu cũng như các loại mì ăn liền từng có ở Nhật Bản.